STK bestyrelsesmøde/strategi møde
Tidspunkt
04.03.2020 kl. 18.00 - 04.03.2020 kl. 21.00
Sted
TENNISHALLEN, tennis alle 1
Beskrivelse

Dagsorden for STK bestyrelsesmøde/strategi møde

 • Godkendelse af referat 24.02
 • Valg af møde leder
 • Valg af referent  
Tema  : Fremtidig vision for tennis klubben, herunder specielt anlæg
 
Herunder:  
 • Nuværende mission og vision
 • Større beslutninger vedr.
  • Bredde og elite
  • Ny- og mange årige medlemmer
  • Klubbens forskellige segmenter
  • Anlæg, fastlæggelse af fremtidig strategi
   • Herunder indstilling til Klubhusudvalg
  • Frivillige i klubben
   • Bestyrelsen ide til konstituering,
   • Nyt medlem ved general forsamling, kandidat?
   • Samarbejdsformer, frekvens mv.
   • Forventninger til hinanden 
   • Aflønning

Evt. åbenstående punkter fra mødet 20.02.

Beslutningspunkter fra udvalgene 
Klubudviklings aftale - KE
Tennis sportens dag - alle  
Artikler  
 
Dato for næste møde
 
 
VEL MØDT
 
 
 
 
 
Sønderborg Tennisklub