Råd og vejledning omkring banepleje i STK.

•        Medlemmerne af STK foretager selv den løbende banepleje.
•        Er banen tør skal den vandes grundigt før der kan spilles.
         På en varm og tør sommerdag kan det være nødvendigt at vande flere gange i timen.
•        Har det regnet kraftigt må der ikke spilles før alt vand er væk fra banen.
         Ligger der vandpytter på banen, må der ikke spilles.
         Mindre vandpytter kan i særlige tilfælde fjernes med vandsugesæt/svamp.
         Vandet må under ingen omstændigheder ”fejes væk” da gruset derved også fjernes.
•        Huller og fordybninger på banen fyldes med frisk grus og stampes med foden inden der fejes.
         Der skal anvendes friskt grus, da dette indeholder bindemiddel. Alle større ujævnheder afrettes med skraber.
•        Efter spil fejes banen. Der skal fejes helt ud til hegnet, så ukrudt ikke kan få rodfæste!
•        Linjer skal derimod ikke fejes efter spil, men kan evt. fejes af de næste der skal benytte banen.
         Dette skyldes at gruset i linjen skylles væk, hvis linjen er blottet og der efterfølgende kommer regn.
•        Der må kun anvendes tennissko på banerne.
         Grusbaner ødelægges let, hvis der anvendes fortøj med for kraftigt mønster,
         derfor må der ikke spilles med løbesko eller lignende.
•        Giv anlægsformanden besked, hvis der er fejl, mangler eller problemer med baneplejen.
         Gode ideer er også velkomne.
 
 
Efter spil fejes hver banehalvdel som vist på ovenstående figur.
 

Seneste nyheder

Kommende events