Læs om Sønderborg Tennis klubs historie i .doc format, eller herunder.
 

Sønderborg Tennisklubs historie

 
Sønderborg Tennisklub blev stiftet d.12 marts 1922. Det var ikke muligt at skaffe den nødvendige startkapital derfor optages et banklån på 2.500,- kr. i Sønderborg Bys Sparekasse. En del af bestyrelsen kautionerede herfor.
 

Byrådet stillede den gamle tennisplads ved Kurhusskoven til rådighed vederlagsfrit i 5 år.

 

I 1923 blev der arbejdet på at få et klubhus. Klubben fik overdraget den gamle musikpavillion. Denne blev indrettet med omklædningsrum for damer og herrer med brusebad (koldt).

 

I 1938 omlægges banerne til rødgrus så der nu var 2 røde baner og en grusbane.

 

I 1941 blev bane 3 omlagt til rødgrus. Der var ikke penge til dette, så eneste mulighed var frivilligt arbejde. I starten var der 6 medlemmer der deltog, men som arbejdet skred frem blev interessen større, nogle aftener var der 20 mand.

 

1944 blev der ansat en fast banemand, der fik et honorar på 100,- kr. om måneden. Man diskuterede anskaffelse af nyt klubhus. Tegninger til klubhuset var færdige i 1946 og man budgetterede med 20.000,- kr. i udgifter.

 

1947 får klubben bane 4 og medlemstallet er over 100. Der indføres begrænsninger for juniorers ret til at reservere baner.

 

1953 har klubben over 300 aktive medlemmer og man henstiller til byrådet at der anlægges 4 nye baner.

 

Den 1. juli 1954 vedtager byrådet at anlægge 3 nye baner til en pris af 38.500

 

Man meddeler endvidere, at klubben selv må skaffe en stor del af pengene til et nyt klubhus. Prisen er nu ca. 50.000,- kr.

 

I november 1956 får bestyrelsen på en ekstraordinær generalforsamling bemyndigelse til at optage byggelån og indgåelse af øvrige forpligtelser.

 

Det nye klubhus blev indviet 5 juni 1957.

 

I 1964 har klubben 7 baner og et pragtfuldt klubhus, 250 medlemmer og en sund økonomi.

 

I 1967 begynder bestyrelsen så småt at diskutere anskaffelse af en boblehal.

 

Der blev anskaffet et lysanlæg som blev placeret ved bane 1 og 4. Anlægget blev indviet i 1971.

 

Klubben kunne fejre 50 års jubilæum i 1972 og her skete et generationsskifte.

 

Formand Peder Kleinstrup Pedersen stopper efter 33 års bestyrelsesarbejde og

sønnen Bent bliver afløser. Der er nu 303 medlemmer i STK.

 

I 1974 ser Sydjyllands første indendørs bane dagens lys. I starten blev der spillet på rødgrus, bestemt ikke ideelt og derfor anskaffede klubben et boltextæppe, der i 1986 blev udskiftet med kunstgræs.

 

De medlemmer der spillede inde i boblehallen fik mange specielle oplevelser. Når stormen rasede gyngede lysstofrør så meget at de blev knust. Hallens vægge kunne gynge så meget, at dommerstolen væltede.

 

I løbet af sommeren 1976 er der adskillige møder med kommunen om skitseprojektet for flytning af tennisbanerne til Sundsmark.

 

I august gennemgår man skitseforslaget for kulturudvalget. Desuden bliver der udbudt licitation på udendørsanlægget bestående af 10 kunststofbaner. Pris 2.199.300,- kr. ex moms. Projekteringen af omklædningsfaciliteter for 15 udendørs og 2 indendørs baner fortsætter. Som bekendt faldt opførelse af hotel i Kurhusskoven til jorden og udflytning til Borrevej blev taget af bordet.

 

I 1978 var medlemstallet steget til 500. Klubbens bestyrelse var til møde med kommunen og resultatet var nedslående:

Kommunen har p.t. ingen seriøse hotelinvestorer.

Tennisanlægget vil ikke blive flyttet, før man har sikret sig ovennævnte seriøse investorer.

Tennisklubben vil ikke få tilladelse til – hverken med eller uden kommunes støtte – at bygge flere tennisbaner på det nuværende anlæg.

Der gives tilladelse til ombygning af klubhuset. Pris ca. 60.000 kr.

 

I 1980 ansættes E.Züger som træner. Anlægget udvides med 2 baner projekteret af Knud-Erik Lindegaard og udfører det i samarbejde med Kommunen ved unge og langtidsledige.

Klubben har 60 års jubilæum. 525 medlemmer betyder STK er den næststørste klub i Sydjylland.

 

I 1983 er medlemstallet faldet til 483. Boblehallen er ved at være nedslidt. Sønderborg Kommune kontaktes vedrørende opførelse af en permanent hal.

Carl Edward Hedelund ansættes som træner.

I 1986 nedsætter bestyrelsen et haludvalg. Der er rekordstort medlemstal 400 seniorer og 210 juniorer. Niels Bækgaard afløser Carl Edward.

Ved ihærdigt arbejde lykkedes det STK at overbevise kommunen om, at tennisprojektet bør gå foran stadionbyggeriet. Planerne for projektet bliver godkendt og projekteringen starter i 1989.

Det første spadestik blev taget i foråret 1990. Kommunen klarer byggemodningen og STK har selv skaffet 600.000,- kr. hvorefter kommunen gennem fifty – fifty ordningen bidrager med samme beløb. Hallen indviedes

30.9.1990 og klubben er større end nogensinde sammenlagt 789 medlemmer.

 

Frank Petersen ansættes som træner i 1991 og i 1992 følges byggeriet af hallen op med yderligere 4 baner på Borrevej.

 

I 1995 fjernes de sidste minder om boblehallen og banen bliver igen omlagt til rødgrus.

 

I 1997 afholdes 75 års jubilæum i tennishallen. Medlemstallet er for nedadgående.

 

I 1998 bliver Stig Christensen ny formand og Bent Kleinstrup fortsætter som næstformand.

 

I år 2000 begyndte forhandlinger med kommunen om renovering af banerne på Hertug Hans Vej. Repræsentanter fra bestyrelsen var til møde med U&K.

Udvalget var af den opfattelse at tennisklubbens fremtid var på Borrevej og klubben fik tilbud om 3 nye baner ved hallen og udvidelse af omklædningsfaciliteter. Bestyrelsen fremlagde planer om udflytning, men medlemmerne var ikke uventet delt i 2 lejre. I august måned 2001 var der afstemning om udflytningen og den ubehagelige stemning resulterede i 4 bestyrelsesmedlemmer gik af. Ulrik Kragh bliver valgt som ny formand.

Hallens tag var smuldret og hele taget skulle udskiftes. Den nye bestyrelse fik omdirigeret 3x175.000,- således: 350.000 kr. til renovering af banerne på Hertug Hans Vej og 175.000 kr. til nyt tag. Renovering af banerne blev væsentlig dyrere end først antaget.

 

I 2004 blev banerne taget i brug efter renovering og mange kunne se der manglede bestyrelsesmedlemmer til at klare opgaverne.

Peder Helmuth, Thue Kjærhus og Bent Kleinstrup blev valgt ind i bestyrelsen i 2004. Samarbejdet fungerede ikke og d. 31. oktober 2004 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling.

Bent Kleinstrup Pedersen blev formand igen. Største opgave er at få styr på økonomien.

For at få flere medlemmer besluttede bestyrelsen at tilpasse udendørs kontingentet fra 2006. Samme år blev Klaus Semmelmann træner i klubben.

P.g.a. det lave medlemstal besluttede bestyrelsen at lukke de fire baner på Borrevej.

 I 2008 startede Sønderborg Tennis Akademi.
 
I 2009 blev klubben kåret som Årets Tennisklub.
 

I 2015 er Sønderborg Tennisklub igen en aktiv klub med ca. 400 medlemmer, en yderst aktiv ungdomsafdeling med ca. 65 børn, 1 hold i 1. division herrer, 1 hold i 1. division damer, et hold i 2. division herrer og et hold i jyllandsserien. Dertil kommer flere aktive hold i sommerperioden, og også flere spillere i top 20 i Danmark, og moderklub for udvikling af talenter (i samarbejde med Dansk Tennisforbund - DTF) 

 

Seneste nyheder

Kommende events