Vurdering af eget niveau i tennis

Er man interesseret i at vurdere sit eget spillemæssige niveau i tennis, kan man f.eks. anvende det rating-system, som det amerikanske tennisforbund (U.S. Tennis Association) udviklede i 1979. Dette rating-system er det mest nøjagtige system, som findes. Systemet betegnes National Tennis Rating Program (NTRP). Spillerniveauet varierer på en skala fra 1,0 til 7,0. I USA skal man være vurderet af en NTRP official for at kunne deltage i turneringer. I det følgende anvendes ordet skud om bolden fra modstanderen og slag om bolden fra spilleren.

1,0

En spiller på dette niveau er lige begyndt på at spille tennis.

1,5

En spiller på dette niveau har begrænset erfaring og arbejder stadig primært på at få bolden i spil.

2,0

Spilleren på dette niveau er karakteriseret ved følgende:

Forhånd: Mangelfuldt sving; mangler evne til at bestemme slagets retning.

Baghånd: Undgår baghåndsslag; har fejlagtig boldkontakt; har problemer med grebene; har mangelfuldt sving.

Serv / servreturnering: Har mangelfuld servbevægelse; laver hyppigt dobbeltfejl; boldopkastet er upålideligt og uensartet; server returneres fejlagtigt.

Flugtning: Kommer nødigt til nettet; undgår baghåndsflugtninger; mangler fodarbejde.

Spillestil: Er bekendt med de grundlæggende opstillinger i single- og doublespil; indtager dog hyppigt en forkert position.

2,5

Spilleren på dette niveau er karakteriseret ved følgende:

Forhånd: Er ved at udvikle form; er forberedt på moderat hårde skud.

Baghånd: Har problemer med greb og forberedelse; vælger ofte at slå forhånds- i stedet for baghåndsslag.

Serv / Servreturnering: Forsøger med et fuldt sving; kan få bolden i spil, men kun med lav hastighed; boldopkastet er upålideligt og uensartet; kan returnere en langsom serv.

Flugtning: Føler ubehag ved nettet især på baghåndssiden; bruger hyppigt forhåndssiden ved baghåndsflugtninger.

Specielle slag: Kan slå et tilsigtet lob, men med ringe boldkontrol; kan opnå boldkontakt ved smash.

Spillestil: Kan fastholde en slagduel i kort tid med langsomme bolde; har svag banedækning; forbliver i udgangspositionen under doublespil.

3,0

Spilleren på dette niveau er karakteriseret ved følgende:

Forhånd: Er rimelig pålidelig og ensartet med nogen slagretning; mangler kontrol af dybden.

Baghånd: Er hyppigt forberedt; er begyndt at slå med rimelig pålidelighed og ensartethed på moderate skud.

Serv / servreturnering: Er ved at udvikle rytme; har ringe pålidelighed og ensartethed ved forsøg på kraftfuld serv; anden serv er ofte betydeligt langsommere end første serv; kan returnere en første serv rimeligt pålideligt og ensartet.

Flugtning: Har pålidelig og ensartet forhåndsflugtning, men upålidelig og uensartet baghåndsflugtning; har problemer med lave skud og skud langt fra kroppen ud til siden.

Specielle slag: Kan udføre lob med pålidelighed og ensartethed på moderate skud.

Spillestil: Er pålidelig ved skud med moderat hastighed; mest almindelige doubleopstilling er stadig en spiller fremme og en spiller tilbage; nærmer sig nettet, når spillet nødvendiggør dette, men er fortsat svag i netspillet.

3,5

Spilleren på dette niveau er karakteriseret ved følgende:

Forhånd: Har god pålidelighed, ensartethed og variation på skud med moderat hastighed; har god retningskontrol; er ved at udvikle boldspin.

Baghånd: Kan slå med retningskontrol på moderate skud; har vanskeligheder med høje eller hårde skud; returnerer vanskelige skud defensivt.

Serv / servreturnering: Er begyndt at serve med boldkontrol og nogen slagkraft; er ved at udvikle boldspin; kan returnere en serv med pålidelighed, ensartethed og retningskontrol ved moderate skud.

Flugtning: Har et mere agressivt netspil; har nogen evne til at dække skud til begge sider; har korrekt fodarbejde; kan retningsstyre forhåndsflugtninger; kan kontrollere baghåndsflugtninger, men med ringe angrebspræg; har vanskeligt ved at sende flugtninger ud til siden.

Specielle slag: Kan slå smash med pålidelighed og ensartethed, hvis bolden er indenfor rækkevidde; er ved at udvikle approach-slag; stopbolde og halvflugtninger; kan placere returneringer af de fleste anden server.

Spillestil: Har pålidelighed og ensartethed på moderate skud med retningskontrol; har forbedret banedækning; er begyndt at søge muligheder for at komme til nettet; er ved at udvikle teamwork i doublespil.

4,0

Spilleren på dette niveau er karakteriseret ved følgende:

Forhånd: Er pålidelig og ensartet; slår med dybde og boldkontrol på moderate skud; kan dog forsøge at slå en for god placering på et vanskeligt skud.

Baghånd: kan styre boldens retning med pålidelighed, ensartethed og dybde ved moderate skud; er ved at udvikle boldspin.

Serv / servreturnering: Kan placere både første og anden serv; har hyppigt en kraftfuld første serv; bruger boldspin; har pålidelig og ensartet servreturnering; kan returnere med dybde i singlespil og kan veksle returneringer i doublespil.

Flugtning: Har dybde og boldkontrol ved forhåndsflugtning; kan styre retningen af baghåndsflugtninger, men mangler sædvanligvis dybde; er ved at udvikle meget sideplacerede og lave flugtninger på begge sider af kroppen.

Specielle slag: Kan placere lette smashslag; kan ligge på lur (‘poache’) i doublespil; følger aggressive slag til nettet; er begyndt at fuldende points; kan spille til modstanderens svagheder; er i stand til at lobbe defensivt ved spilleropstillinger, der giver mulighed for et vinderslag; kan returnere server pålideligt og ensartet.

Spillestil: Har pålidelige og ensartede grundslag med retningskontrol og dybde ved moderate skud; spiller endnu ikke god procent-tennis; har udviklet teamwork i doublespil; kan stadig tabe slagdueller på grund af utålmodighed.

4,5

Spilleren på dette niveau er karakteriseret ved følgende:

Forhånd: Er meget pålidelig og ensartet; bruger hastighed og boldspin effektivt; kontrollerer dybden godt; har tendens til at slå overdrevent på vanskelige skud; er offensiv på moderate skud.

Baghånd: Kan kontrollere retning og dybde, men kan svigte under pres; kan slå med stor kraft på moderate skud.

Serv / servreturnering: Server aggressivt med få dobbeltfejl; bruger slagkraft og boldspin; er ved at udvikle angreb; anden serv har hyppigt god dybde og placering; slår hyppigt aggressive servreturneringer; kan kontrollere boldhastigheden med moderat succes ved returnering i doublespil.

Flugtning: Kan klare en blandet følge af flugtninger; har godt fodarbejde; har dybde og retningskontrol på baghåndsflugtninger; er ved at udvikle god boldfornemmelse; mest almindelige fejl er stadig overdrevne flugtninger.

Specielle slag: Kan udføre approach-slag med god dybde og boldkontrol; kan pålideligt og ensartet flugte og slå smash for at afslutte et point; slår hyppigt aggressive servreturneringer.

Spillestil: Anvender nu mere tilsigtet variation i spillet; slår med højere boldhastighed; dækker egne svagheder godt; er begyndt at variere spillet afhængig af modstanderen; har hyppigt aggressivt netspil i doublespil; har god forhåndsfornemmelse (anticipation); er begyndt at kunne klare høje boldhastigheder.

5,0

Spilleren på dette niveau er karakteriseret ved følgende:

Forhånd: Har stærke slag med kontrol, dybde og boldspin; bruger forhånden til at fremkalde angrebssituationer; har udviklet god fornemmelse (touch); har pålidelige og ensartede passerslag.

Baghånd: Kan bruge baghånden som et aggressivt slag med god pålidelighed og ensartethed; har god retning og dybde på de fleste slag; anvender varieret boldspin.

Serv / servreturnering: Serven placeres effektivt og med forsæt for at slå bolden til modstanderens svaghed eller for at udvikle en angrebssituation; har forskellige server at variere spillet med; har god dybde, boldspin og placering af de fleste andenserver, som fremkalder en svag returnering eller mulighed for god forberedelse til næste slag; kan blande aggressive returneringer med returneringer, hvor farten tilsigtet er taget af med både boldkontrol, dybde og boldspin.

Flugtning: Kan flugte med dybde, hastighed og retning; kan spille vanskelige flugtninger med dybde; givet muligheden flugtes ofte for at vinde.

Specielle slag: approach- og passerslag slås med høj boldhastighed og høj grad af effektivitet; kan lobbe offensivt; kan slå smash fra enhver position; har pålidelige og ensartede midtbane-flugtninger; kan blande aggressive servreturneringer med returneringer, hvor spilleren tilsigtet har mindsket skuddets hastighed.

Spillestil: Har hyppigt et fremragende slag eller en egenskab, som spillet er bygget op omkring; kan tilpasse og variere spilleplanen afhængig af modstanderen; spiller klogt og spiller procent-tennis; ‘slår sig selv’ i mindre grad end 4,5 spilleren; har solidt teamwork i doublespil; har dog hyppigere spillemæssigt sammenbrud mentalt og fysisk end 5,5 spilleren.

5,5

Foruden at opfylde kriterierne for en 5.0 spiller, kan en spiller på dette niveau slå pålidelige og ensartede slag i kritiske situationer; har udviklet god anticipation; kan læse modstanderens hensigter ud fra dennes boldopkast, kropsposition, tilbagesving og forberedelse; første og anden serv kan pålideligt og ensartet tilpasses kritiske situationer og kan slås offensivt til enhver tid; kan analysere og udnytte en modstanders svagheder; har udviklet styrke og/eller pålidelighed og ensartethed som en force; kan variere spillestrategier og spillestil afhængig af den øjeblikkelige situation.

6,0 til 7,0

En spiller på dette niveau behøver ikke nogen NTRP rangstilling. Nuværende eller tidligere rangstillinger taler for sig selv. 6,0 spilleren har typisk modtaget intensiv træning med henblik på deltagelse i nationale turneringer på juniorniveau. 6,5 spilleren har en god chance for at fortsætte på 7,0 niveau og har deltaget i flere satellit-turneringer. 7,0 spilleren har verdensklasse, deltager i internationale turneringer og lever helt eller delvis heraf.  

 
 
 
 

Seneste nyheder

Kommende events