STKs øverste organ er generalforsamlingen. Se punktet Vedtægter og punktet Generalforsamling, hvor du kan finde referater og regnskaber.
 
Klubben ledes i det daglige af en bestyrelse. Du finder navne og kontaktoplysninger på bestyrelsesmedlemmerne under punktet Bestyrelse.
 
STK arbejder pt. ud fra følgende  mission, vision og værdigrundlag;
 
 
 
 
Bestyrelsen mødes et fastsat antal gange, hvor der til hvert møde er et fastlagt tema, f.eks. planlægning af vintersæson, samt evt. beslutningspunkter fra hvert af udvalgene.
 
Bestyrelsesmedlemmerne sidder i bestyrelsen som bindeled for et antal udvalg. Pt. er der følgende udvalg;
  • Anlæg og vedligehold (som består af vores bane teams (se anden side) og klubhus udvalg)
  • Sportsudvalget       (som tager sig af al det sportslige vedr. ungdoms og senior elite dvs. træning, holdkampe osv. for disse spillere)
  • Breddeudvalget    (som tager sig af alt det sportslige vedr. alle seniorspillere (undtaget dem på elite træning) dvs. træning, evt. holdkampe interne turneringer, de faste ugentlige tilbud (Drop-In tennis) osv. for disse spillere)
  • Sponsorudvalget 
  • Haludvalget  (som forestår tilmeldingen og koordineringen af timer i hallen, hallens funktionalitet omkring dørkort, lys osv.)
  • Projektgruppe (disse nedsættes ad hoc; Energibesparende projekter, Tennis og Turisme osv.)

Bestyrelsen tilstræber at kommunikere gennem tilgængelige referater samt STK Nyhedsbreve, som udsendes ca. 10 gange årligt.

Klubbens projekter holdes der en løbende status på.
 
Skriv endelig til bestyrelsen vedr. ris og ros, gode ideer osv.  
 

Seneste nyheder

Kommende events