En tennissæson i STK er opdelt imellem sommer- og vinteraktiviteter. 

Derfor, venligst orienter dig/jer både mht. sommer- og vintersæson.  

 

 
Sommersæson 
Der startes med standerhejsning ultimo april og fortsættes normalt til udgangen af oktober.
 
Medlemskab

Alle der spiller på banerne på Hertug Hans vej skal være medlem af klubben og have betalt kontingent.

Kontingent er aldersafhængigt.
 

Senior over 25 år

880 kr.

Senior 18-25 år

600 kr.

Junior 14-17 år

550 kr.

Junior 8-13 år

300 kr.

Junior 0-7 år

Medlem via Sponsor - OJ

150 kr.

150 kr.


Specielle medlemskaber (man kan ikke reservere/booke baner)

Passivt medlemskab

150 kr.

Medlem via skole/institution 14-25 år

150 kr.


Familierabat:

Der gives ikke familierabat, da administrationen af dette i vores system er for kompliceret.

Sønderborg Tennisklub samarbejder med Broen, så hvis du/I ikke har mulighed for at betale kontingent, kan der søges af den vej. Henvendelse skal ske til Betina

 

Gæst sammen med et medlem.

Denne mulighed kan bruges, hvis du undtagelsesvist spiller f.eks. med en spiller fra en anden by. Du vil så blive bedt om at betale 40 kr. per ½ time. Denne mulighed er IKKE tiltænkt for at undgå at betale kontingent , men en ekstra og positiv mulighed for STKs medlemmer, der f.eks. har børn hjemme på ferie osv.

 Gæster

1 time                                  130 kr.

2 timer                                 200 kr.           

Leje af ketsjer/bolde           80 kr.

2 timer inkl. udstyr               250 kr.                                               

Man kan leje en bane ved at henvende sig på Hotel Sønderborg Garni, Kongevej.

 

Hallen. Hallen kan lejes på samme betingelser, som om vinteren. Bemærk at sko og bolde skal være rene og kun bruges til indendørs.

 

Betaling. Kontingent og booking foregår via hjemmesiden

 

Vedligeholdelse af baner og klubhus. Vil du anmelde mangler el. fejl osv. Henvendelse til Gert Backman, Tlf. 2169 1521

 

 

Indendørssæsonen går fra mandag den 17. september 2018 til og med søndag den 28. april 2019.

Der er 32 spilleuger i sæsonen.


Indendørskontingent skal betales af alle, der spiller i hallen

Vinterkontingent:; Over 25 år 400 kr. 0-25 år 200 kr.


Der er 6 måder man kan leje baner på:


  1. Hallejen pr time for et fast tidspunkt hele inde sæsonen - Lejen er afhængig af spilletidspunkt:

Senior

Lejen er; A-Timepris kr. 135 = kr. 4.320 hverdage 14:30–21:00

B-Timepris kr. 110 = kr. 3.520 hverdage 6:00–14:30,

C-Timepris kr. 80 = kr. 2.560 hverdage 21:00–23:00, lørdag* og søndag*


* STK forbeholder sig ret til enkelte aflysninger pga indendørs mesterskaber og turneringer. Der gives erstatningstimer. Der gives besked i god tid. Alle baner lørdag samt bane 1 og 2 søndag kl.10-15 reseveres til holdkampe og arrangementer.

Kontakt Jens Herborg


  1. Udlejning af “løse/overskydende timer”.

Har du betalt Vinterkontingent, kan du booke løse timer. Priserne vil være afhængig af tidspunkt og er de samme som for faste timer.

Gå ind på Banebooking på www.stktennis.dk og følg instruktionen.

Lyset i hallen er forbundet med internet og lys tænder automatisk iht. jeres bookinger.


  1. Arrangementer udbudt af STK. Vi tilbyder Drop in, Voksen introduktion, ”Verdensranglisten”. Følg med på www.stktennis.dk. Der betales f.eks. per gang ved fremmøde. Prisen vil fremgå af arrangement-opslaget.


  1. Special arrangementer. Man kan leje blokke af baner f.eks. til sin lokale klub, firma, afdeling eller familiefest fortinsvis i weekender. Prisen per banetime er da kr. 90 per time. Adgang til køkken og kantine kr. 1.000. Henvendelse til haludvalget. Se også punktet Børnefødselsdage på www.stktennis.dk.


  1. Gæster fra naboklubber, kan leje en bane for 150 kr. øvrige kan leje for 200 kr. Henvendelse til Hotel Garni


  1. Barn/barn kan booke løse/overskydende timer til 40 kr. Forældrer kan købe et klippekort for 200kr, der dækker 5 timer. Man booker til 0 kr. og skal selv holde justits med at det passer med klippene!!

Barn/forældre kan booke løse/overskydende timer som Barn/barn-prisen, selv om den ene er senior

Elite-spillere, der spiller på Klub-hold kan også benytte sig af Barn/barn-prisen ved booke løse/overskydende timer. Begge/Alle spillere skal være elite-spillere.Dørkort til hallen koster kr. 150,-. Dørkort rekvireres via klubbens hjemmeside under punktet "Shop"

.

Betaling. Hele lejen, indendørskontingent og evt. dørkort skal betales via hjemmesiden


Haludvalg. Vil du reservere en time eller har du spørgsmål til hvordan du kommer i gang med løse timer?

Eller er der noget galt med lysstyringen ?

Ret henvendelse til Haludvalget. Jens Herborg, Tlf. 4036 0145


Vedligeholdelse af hallen. Vil du anmelde mangler el. fejl osv.

Henvendelse til Jens Herborg, Tlf. 4036 0145 

 

Seneste nyheder

Kommende events